Stratejik Yönetim

 • Finansal Strateji
 • Operasyonel Strateji
 • Yatırım Stratejisi
 • Denetim Ve Hile Önleme
Strategy,Ideas,Concept,Business,Futuristic,Graphic,Icon,And,Golden,Chess

Finansal Strateji

 • Şirketin detaylı malî durum analizi
 • Kâr ve gider merkezlerinin belirlenmesi
 • Nakit akışı sisteminin oluşturulması ve planlanması
 • Kârlılık ve performans analizleri
 • Gelir artırıcı ve gider azaltıcı aksiyonlarının belirlenmesi
 • CAPEX yatırım ve OPEX harcama yönetimi
 • Yıllık bütçe ve dönemsel finansal tahmin oluşturulması ve takibi
 • Yönetim raporlaması ve alınan aksiyon takibi
 • Uzun vadeli (en az 3 yıllık) planların oluşturulup, şirketin finansal hedeflerinin belirlenmesi

Operasyonel Strateji

 • Fizibilite çalışmaları
 • Fiyatlama modelleri
 • Kârlılık, verimlilik ve etkinlik analizleri
 • Yönetim raporlaması ve aksiyon takibi
 • Uzun vadeli (en az 3 yıllık) planların oluşturulup, şirketin operasyonel hedeflerinin belirlenmesi
 • Anahtar performans göstergelerinin (KPI) belirlenip takibinin yapılması

Yatırım Stratejisi

 • Şirketin yatırım stratejisinin oluşturulması ve takibi
 • CAPEX yatırım bütçelerinin oluşturulması, ödeme planlarının takibi
 • Refinansman – kredili ürünlerin düzenlenmesi ve kredi yapılandırmaları
 • Finansman danışmanlığı – oluşacak nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik finansman opsiyonlarının değerlendirilip, en uygun opsiyonun bulunması

Denetim ve Hile Önleme

 • Hile analizi
 • Finansal verilerin kontrolü
 • Malî kayıtlar ve para hareketlerinin kontrolü
 • Uyumsuzlukların saptanması
 • Yanlış kayıtların tespit edilmesi ve kök neden analizi
 • Malî denetim bakış açısıyla operasyonel aksaklıkların saptanması ve aksiyon planlarının belirlenmesi
 • Gelecekte oluşabilecek hileleri engellemek için gerekli kontrol mekanizmalarının kurulması ve etkinliklerinin denetlenmesi