Güvenlik Politikası

Bu site, Peers Danışmanlık Ltd.Şti’ye (Bundan sonra “Peers” olarak anılacaktır) ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir. İçerdiği malzemelerin bir kısmı başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.

Peers, hipermetin linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak Peers Danışmanlık Ltd.Şti. web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere web site bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Peers, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Site Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. Peers, kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan ifadeler, ileriye dönük olarak hazırlanmış ifadeler olup, çeşitli risk ve belirsizlikler içerebilir. Bu nedenle olaylar, ifade edilen şekilden farklı olarak sonuçlanabilir.

Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı sorumluluk Peers Danışmanlık Ltd.Şti’ye atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. Peers, işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler, hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde “teklif” niteliği taşımamakta ve Peers Danışmanlık Ltd.Şti’yi bağlamamaktadır.

 

Herhangi bir hiperlink kullanımı

Web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Peers sorumlu olmayacaktır.